Baaslevert.nl

In de afgelopen jaren is Baaslevert uitgegroeid tot één van de grootste leveranciers op het gebied van kinderopvang en bso’s. De webshop liet dit nog niet helemaal blijken net als de bijkomende processen. Samen met Baaslevert zijn we gaan zitten om te kijken waar de winst in het proces verbeterd kan worden en daarbij ook de webshop zelf.

Procesoptimalisatie

Het beheren van bijvoorbeeld voorraad, backorders en inkooporders is omgezet van diverse ordners naar één praktisch systeem waarin alles bijgehouden wordt. Hierdoor is er meer overzicht en meer tijd over om de klanten te ondersteunen via de telefoon, chat of email.

Webshop SEO verbetering

Nadat de webshop is gekoppeld aan het voorraadsysteem was het tijd om te kijken naar de optimalisatie. Hierbij is onder andere gekozen voor hosting via onze partner Hipex. Een stabiele hosting met goede laadtijden is dan ook essentieel voor een webshop van deze klasse. Hierdoor was ook direct een winst gehaald in de daadwerkelijke conversie.

Klantreis nalopen

Gezien de meeste klanten B2B betreft hebben we ook hierin gekeken naar de optimalisaties en struikelblokken voor de bezoekers. Door het inzetten van een andere checkout en een postcode API was het afrekenen al snel geoptimaliseerd. Daarnaast hebben we de gebruikers de mogelijkheid gegeven voor een alternatief e-mailadres t.b.v. de facturatie, zodat vestigingen de factuur in één keer bij de administratie neerleggen.

Zakelijke oplossingen

Enkele organisaties met meerdere vestigingen hadden wat moeite met inkooporders die via een andere afdeling geaccordeerd moesten worden. Om deze organisaties te ontlasten is er een OCI / cXML koppeling gelegd, hiermee kunnen gebruikers vanuit het ERP systeem bestellen en komt het gehele winkelmandje in één keer in het ERP systeem terug. Vanuit het ERP systeem wordt akkoord gegeven zodat opvolgend de order weer teruggestuurd wordt naar de webshop. De facturatie e.d. gaat automatisch met de juiste inkoopreferentie zodat de klant hier geen omkijken meer naar heeft.