Vanhavertotgort.nl

Een webshop moet bij blijven met de nieuwe technieken. Voor vanhavertotgort.nl verzorgen wij de updates van de webshop en de maatwerk plugins die gebruikt worden.

Ook de nieuwe wensen voor de webshop worden door ons verwerkt.