Spiekerhus.nl

Een interactieve ruimte die het mogelijk maakt om de bezoekers deelgenoot te maken van de activiteit.

Zo is het mogelijk om op de ene dag medewerkers uit te nodigen voor uitleg over de bedrijfs,- of product-innovatie en dat ter plaatse te combineren met bijscholing of teambuilding. Op een andere dag doorlopen nieuwe en bestaande klanten een eigen programma. En weer een andere dag is ingericht voor investeerders en aandeelhouders.

Bekijk de website en ontdek het zelf.